Contactează-ne: +40 0749 156 857
E-mail: [email protected]

Diqis

Coș de cumpărături 0
0,00 RON
Transport Gratuit dacă mai cumperi de .

 

Acordarea garanției


 

 

DEFINIȚII ȘI PRECIZĂRI
Garanţia legală de conformitate - protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

Garanţia comercială - orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9 din O.G. nr.140/2021, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

 

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

1. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția cumpărătorului produse care sunt în conformitate cu condițiile de vânzare/cumpărare și este răspunzător față de client pentru orice lipsă a conformității, existentă la momentul livrării produsului.

2. Drepturile cumpărătorului sunt prevăzute în O.G. nr.140/2021 și O.G. 21/1992.

3. Instrucțiunile și recomandările de utilizare  trebuie citite și obligatoriu respectate, înainte de folosirea produsului.

4. Produsul achiziționat este un produs pentru utilizare casnică, de aceea, garanția și conformitatea acestuia se vor asigura numai dacă este achiziționat de către persoane fizice, grup de persoane fizice constituite în asociații, care utilizează produsul în afara activităților profesionale, conform prevederii O.G. nr.140/2021.

5. Repararea produselor defecte sau înlocuirea acestora se asigură prin intermediul Frarom Internațional Est, gratuit, pe toată durata garanției și se face în condițiile prezentării produsului defect, cu accesorii aferente și a  facturii. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

6. Repararea produselor defecte, piesele de schimb, consumabilele necesare se asigură în afara termenului de garanție, contra-cost, tot de către Frarom Internațional Est pe toată durata medie de utilizare a produsului (exemplu: garnitură oală sub presiune, mâner oală sub resiune, capac etc).

7. Produsele înlocuite vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data schimbării produsului.

8. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

     a) Corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului;

     b) Corespund oricărui scop specific  solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

     c) Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip. 

9. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

10. Produsele comercializate de către Frarom Internațional Est prin magazinele sale online Diqis și Frarom Shop au o durată medie de utilizare între 2 -10 ani, în functie de marca/brand-ul produselor comercializate și detaliat în CERTIFICATUL DE GARANȚIE emis de către Frarom Internațional Est, sau de către producător, pentru fiecare produs, acolo unde este cazul.

 

GARANȚIA SE PIERDE ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII: 

  • Deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător la solicitarea proprie.

  • Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de  utilizare și întreținere, precizate în instrucțiunile de folosire sau în orice alt material informativ pus la dispoziție de vânzător.

  • Spargerea, ciobirea, zgârierea, îndoirea produselor casante, ale elementelor demontabile sau nedemontabile care NU au fost aduse la cunoștiință vânzătorului în momentul achiziționării produsului.

  • Utilizarea produsului  în alt regim decât cel casnic, pentru activități industriale, profesionale: restaurante, bufete, hoteluri, pensiuni, servicii pentru populație etc., fără acordul companiei Frarom Internațional Est.

  • Utilizarea de detergenți, substanțe chimice, abrazive, ustensile necorespunzătoare.

  • Schimbarea stării originale a produselor prin păstrarea în condiții improprii sau care nu respectă recomandările de utilizare, deteriorări produse ca urmare a acțiunii umezelii, substanțelor chimice, corozive etc. precum și expunerea la intemperii.

  • Accesoriile și consumabilele de uz curent (din plastic, fontă, sticlă și alte materiale casante) nu fac obiectul garanției.

  • Intervenția, repararea sau modificarea produsului (găurire, vopsire, lipire etc).