Contactează-ne: +40 0749 156 857
E-mail: [email protected]

Diqis

Coș de cumpărături 0
0,00 RON
Transport Gratuit dacă mai cumperi de .

Regulament Program Fidelizare Clienți 

 

Apreciem fidelitatea clienților noștri și astfel te răsplătim de fiecare dată când suntem alegerea ta de cumpărături. Pentru a înțelege cât mai bine despre cum funcționează programul nostru de fidelitate am pregătit un regulament detaliat cu informații relevante căruia te invităm să îi acorzi 5 minute pentru a-l citi: 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI 

Programul de fidelizare Diqis este organizat și desfășurat de SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL, cu sediul în Jud. Iași, str. Petre Vancea, nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/487/1994, cod unic de înregistrare RO 5268781, capital social 950.000 lei (denumită în continuare „Organizator”). 

Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Programului de Fidelizare pentru clienții magazinului Diqis, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament”). 

Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare online, la adresa https://diqis.ro/regulament-promotie/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public. 

Regulamentul are scopul de a oferi persoanelor interesate și Participanților toate informațiile necesare privind Programul de fidelizare, inclusiv cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în derularea Programului de fidelizare, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul General privind Protecția Datelor”). 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI 

Programul de fidelizare este organizat și se desfășoară în exlusivitate online, pe site-ul www.diqis.ro. 

SECȚIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 

Programul de fidelizare a fost lansat la data de 10.12.2021 și are o durată de desfășurare nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea programului va fi anunțată de Diqis cu cel puțin 15 zile înainte de data aplicării modificării sau încetării programului printr-un anunț postat pe site-ul Diqis. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

În programul de Fidelizare Diqis se poate înscrie orice persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are capacitate deplină de exercițiu și care are domiciliul stabil în România. Condițiile de participare sunt:
1. Creearea unui cont de utilizator/Logarea într-un cont de utilizator creat deja pe site-ul www.diqis.ro, secțiunea Contul meu.
2. Cumularea de Puncte prin întreprinderea uneia dintre acțiunile descrise de prezentul Regulament la Secțiunea „6.Mecanismul Programului”. 

Participantul este obligat să furnizeze integral datele pentru procesul de înscriere, cu date reale. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în procesul de înscriere. 

În cazul în care un participant are mai mult de un cont de utilizator, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre conturile titularului cu pierderea de către Participant a tuturor avantajelor aferente acestora. 

Persoanele care au calitatea de angajat al firmei SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL nu pot participa la acest program de fidelitate. 

SECȚIUNEA 5. PROGRAMUL DE FIDELIZARE DIQIS 

Programul de fidelizare Diqis este destinat clienților magazinului online Diqis și oferă posibilitatea Participanților de a primi Puncte de fidelizare pentru diverse acțiuni întreprinse, Puncte ce vor fi convertite în RON. Valoarea nominală a unui punct este de 1 RON. Punctele cumulate de către Participanți vor fi convertite automat în RON și vor putea fi folosite numai la achiziționarea de produse de pe site-ul Diqis. 

Participarea la programul de fidelizare este gratuită și automată, în momentul îndeplinirii uneia dintre acțiunile descrise de prezentul Regulament la Secțiunea „6.Mecanismul Programului”. 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI 

Punctele de fidelizare pot fi cumulate de către clienții Diqis numai pentru achiziționarea de produse de pe site-ul www.diqis.ro și cu condiția de a-și crea un cont de utilizator. Punctele de fidelitate acumulate într-o singură comandă pot fi utilizate începând cu comanda următoare. 

La achiziția de produse de pe site-ul Diqis, Participantul poate opta pentru a realiza plata prin intermediul Punctelor acumulate în contul de utilizator. Utilizarea Punctelor acumulate poate fi realizată numai după creearea unui cont de utilizator și vor fi disponibile pentru utilizare în termen de 60 de zile calendaristice din momentul acordării Punctelor de către Organizator. 

Valoarea pe care o poate achita Participantul cu Puncte depinde de numărul Punctelor din contul Participantului. Dacă numărul Punctelor acumulate la momentul achiziției nu permite achitarea întregului coș de cumpărături prin intermediul Punctelor, se vor utiliza integral Punctele acumulate în Contul de utilizator, urmând ca diferența de plată sa fie achitată de Participant prin altă modalitate (ramburs sau card bancar); Participantul nu poate plasa o comandă cu valoarea mai mică sau egală cu numărul de Puncte de fidelitate cumulate în cont. 

Următoarele acțiuni întreprinse pe site-ul Diqis determină acumularea de Puncte de fidelitate, după cum urmează:

 

ACȚIUNE PUNCTE PRIMITE

1. Plasarea unei comenzi cu o valoare cuprinsă între 1-49 RON 

1 

2. Plasarea unei comenzi cu o valoare cuprinsă între 50-149 RON 

5 

3. Plasarea unei comenzi cu o valoare mai mare de 150 RON 

10 

4. Trimiterea unui link către un produs pe e-mail, unui prieten (butonul „Trimite unui prieten”) 

5 

5. Plasarea unei comenzi de către un client recomandat 

5 

6. Scrierea unei recenzii pentru un produs 

5 

7. Trimiterea a 5 recenzii pentru produse diferite 

15 

8. Plasarea unei comenzi după o perioadă de inactivitate de 60 zile calendaristice 

20 

ATENȚIE!

  • Punctele de fidelitate acumulate expiră după o perioadă de 120 de zile calendaristice de la primirea acestora. După folosire, punctele sunt dezactivate din contul de client. 

  •  
  • Acțiunile de la punctele 4-7 determină acumularea de puncte numai de două ori în aceeași lună. 

  • Acțiunea 4 trebuie întreprinsă numai prin intermediul butonului de pe site-ul diqis.ro, din pagina aferentă produsului („Trimite unui prieten”). 

  • În cadrul acţiunilor promoţionale şi evenimentelor organizate, Organizatorul poate să acorde alte Puncte suplimentare. 

  • Participantul poate afla numărul de Puncte disponibile accesând contul său de utilizator pe website-ul www.diqis.ro, apelând numerele de telefon menționate pe site sau trimițând un e-mail la adresa menționată pe site. În cazul renunţării la Program a Participantului, Punctele acumulate în contul acestuia se anulează. 

  • În cazul unei defecțiuni tehnice și/sau a unei erori, informatice sau a oricărui tip de eroare în acordarea Punctelor de fidelitate, Organizatorul își rezervă dreptul de a opera corecțiile necesare, fără nicio notificare prealabilă a Participantului. 

  • În anumite situații, cum ar fi în cazul defecţiunilor tehnice, Organizatorul poate refuza temporar efectuarea plăţilor prin intermediul Punctelor acumulate în contul de utilizator. 

  • Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru toate consecințele, directe sau indirecte, ale eventualelor disfuncționalități ale Programului de Fidelizare. Organizatorul va face cu toate acestea, eforturi astfel încât, în cazul unor disfuncționalități, Participanții să poată beneficia de punctele acumulate până la momentul respectiv. 

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin înscrierea în Programul de Fidelizare Diqis, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Diqis, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Diqis. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program. 

Organizatorul se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către participant la momentul înscrierii în Programul de Fidelizare Diqis. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau închiriate către terți. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul participantului doar către instituțiile abilitate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și firmelor de curierat partenere contractuale ale Organizatorului, pentru buna desfășurare a livrării produselor comandate sau achiziționate de către Participant, dacă este cazul. 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice pe durata Programului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Participanții au, conform legii, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă:
(a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit;
(b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii 506/2004; și/sau
(c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, pot fi accesate la adresa: https://www.diqis.ro/protectia-datelor. 

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

 

Prezentul Regulament a fost revizuit la data 10.12.2022